zakrętka (od słoika)

top

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

top = zakrętka (od słoika)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She unscrewed the top of the jar. = Ona odkręciła zakrętkę od słoika.