"nadszarpywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadszarpywać" po polsku

nadszarpywać

czasownik
 1. undermine **
  • podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [przechodni]
   He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
   Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
   link synonim: undercut
 2. dent *
  • podważać (np. szacunek), nadszarpywać (reputację)
   The scandal dented his reputation. (Ta afera nadszarpnęła jego reputację.)

powered by  eTutor logo