Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"undermine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

undermine czasownik

undermine + rzeczownik
Kolokacji: 70
undermine confidence • undermine one's efforts • undermine one's credibility • undermine one's authority • undermine one's ability • ...
czasownik + undermine
Kolokacji: 7
threaten to undermine • try to undermine • seek to undermine • request undermine • help undermine • ...
undermine + przyimek
Kolokacji: 14
undermine by • undermine in • undermine for • undermine to • undermine with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. undermine by = podważać przez undermine by
4. undermine for = podważać dla undermine for
5. undermine with = podważać z undermine with
6. undermine at = podważać przy undermine at
7. undermine on = podważać na undermine on
undermine + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
seriously undermine • further undermine • severely undermine • completely undermine • fatally undermine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.