wyrzucić, wyrzucać z impetem

catapult

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor