BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thrown overboard" — Słownik kolokacji angielskich

thrown overboard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony za burtę
  1. throw czasownik + overboard przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A Soviet kitchen hand, hit on the head and thrown overboard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo