ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"thrown away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "thrown away" po angielsku

phrasal verb
 1. wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś)
  She threw away her old clothes. (Ona pozbyła się swoich starych ubrań.)
  I hope you will lock him up and throw away the key! (Mam nadzieję, że zamkniecie go i wyrzucicie klucz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyrzucić coś (coś, czego się nie potrzebuje)
  I'll throw these notes away. I won't need them anymore. (Wyrzucę te notatki. Nie będę już ich potrzebować.)
 2. roztrwonić coś (np. pieniądze)
  I'm afraid he will throw all that money away in one day. (Boję się, że on roztrwoni te wszystkie pieniądze w jeden dzień.)
 3. zmarnować coś, zaprzepaścić coś (np. szansę)
  He has thrown a lot of time away. (On zmarnował wiele czasu.)

"thrown away" — Słownik kolokacji angielskich

thrown away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony
 1. throw czasownik + away przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Throwing away such a good chance to make something of herself!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo