"pluć sobie w brodę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pluć sobie w brodę" po polsku

"pluć sobie w brodę" — Słownik kolokacji angielskich

kicked for kolokacja
Popularniejsza odmiana: kick for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pluć sobie w brodę
  1. kick czasownik + for przyimek
    Luźna kolokacja

    From 2004 to 2006, he kicked for over 100 points each season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo