ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"podrzucić coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podrzucić coś komuś" po polsku

czasownik
 1. drop , ***** , drop off
  • podrzucić (np. samochodem)
   Come on, I can drop you off at school. (Chodź, mogę cię podrzucić do szkoły.)
   She dropped her son home on her way to work. (Ona podrzuciła swojego syna do domu po drodze do pracy.)
phrasal verb
 1. drop somebody off
  • podrzucić kogoś, podwieźć kogoś
   You can drop me off at the stop. (Możesz mnie podrzucić na przystanek.)
   I can see you are tired, so I will drop you off. (Widzę, że jesteś zmęczona, więc cię podrzucę.)

podrzucić coś komuś

phrasal verb
 1. chuck something over
czasownik
 1. toss ***
  • rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego) [TRANSITIVE]
   Let's toss a coin. (Rzućmy monetą.)
   She tossed him the keys. (Ona rzuciła mu klucze.)
   They tossed a coin to decide who should go to the shop. (Oni rzucili monetą, żeby zdecydować, kto powinien iść do sklepu.)
   link synonim: cast
 2. flip **
  • podrzucać (np. naleśniki) [TRANSITIVE]
   The cook is flipping the pancakes. (Kucharz podrzuca naleśniki.)
   Can you flip pancakes? (Umiesz podrzucać naleśniki?)
 3. plant , *****
  • podsuwać, podrzucać (np. fałszywe dowody) informal [TRANSITIVE]
   He planted the false evidence, derailing the whole case. (Podrzucił fałszywe dowody, zakłócając całą sprawę.)
   I was forced to plant them the instructions. (Byłem zmuszony podrzucić im instrukcje.)
 4. huck
 5. jounce

powered by  eTutor logo