ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

upuszczać, zrzucać

drop

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He just managed not to drop the tray. = Ledwie mu się udało nie upuścić tacy.