BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zrzucanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrzucanie" po polsku

zrzucanie

rzeczownik
 1. shedding
 2. bucking
  • zrzucanie (np. jeźdźca z konia)
 3. exuviating
  • zrzucanie (np. skóry)
 4. abscission
 5. discarding
czasownik
 1. drop , *****
  • upuszczać, zrzucać [TRANSITIVE]
   He just managed not to drop the tray. (Ledwie mu się udało nie upuścić tacy.)
   She let the book drop on her lap. (Książka opadła jej na kolana.)
   We'll drop a rope down to you. (Zrzucimy ci na dół linę.)
 2. shed , **
  • zrzucać (np. liście) [TRANSITIVE]
   All trees in my garden have already shed leaves for winter. (Wszystkie drzewa w moim ogrodzie zrzuciły już liście na zimę.)
 3. buck ***
  • zrzucić, zrzucać (np. jeźdźca z konia)
   He tried to buck her off, but she was too fast. (Próbował ją zrzucić, ale była za szybka.)
   I have been bucked off a horse and I broke my leg. (Zostałam zrzucona z konia i złamałam nogę.)
 4. discard *
 5. dump **
 6. precipitate
 7. exuviate
 8. abscise
phrasal verb
 1. slough something off
czasownik
 1. throw ****
  • zrzucić (np. koń jeźdźca) [TRANSITIVE]
   The horse threw me off its back. (Koń zrzucił mnie ze swojego grzbietu.)
   He threw her off the chair and sat on it. (On zrzucił ją z krzesła i usiadł na nim.)
phrasal verb
 1. slip off something , slip something off
  • zrzucić, ściągnąć (ubranie)
   She slipped her dress off. (Ona zrzuciła swoją sukienkę.)
   I slipped off my shoes and went to bed. (Ściągnąłem buty i położyłem się do łóżka.)
phrasal verb
 1. throw something off
  • zrzucić coś (np. ubranie z siebie)
   I threw off my coat and went into the living room. (Zrzuciłem płaszcz i wszedłem do salonu.)
   I threw my clothes off and and went to sleep. (Zrzuciłam z siebie ubranie i poszłam spać.)
 2. throw something down  

powered by  eTutor logo