"dated" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dated" po angielsku

dated

przymiotnik
 1. staromodny, staroświecki
  This sort of dress is rather dated now. (Ten rodzaj sukienki jest raczej staromodny.)
  link synonim: old-fashioned

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "date" po polsku You can test the date picker, ... obrazek do "date" po polsku obrazek do "date" po polsku
rzeczownik
 1. data, termin [policzalny]
  What's the date? (Jaka jest dzisiejsza data?)
  I'd like to fix a date for our next meeting. (Chciałbym ustalić termin naszego kolejnego spotkania.)
  The date on the coins is 1910. (Data na monetach to 1910.)
 2. randka [policzalny]
  I've got a date with Kate on Friday evening. (Mam randkę z Kate w piątkowy wieczór.)
  She convinced me to go on a blind date with her friend. (Ona przekonała mnie, żebym poszedł na randkę w ciemno z jej przyjaciółką.)
  They fell in love with each other on their first date. (Oni zakochali się w sobie na ich pierwszej randce.)
 3. osoba, z którą jest się umówionym na randkę  AmE [policzalny]
  Have you found yourself a date for the dance tomorrow? (Czy znalazłaś partnera na jutrzejsze tańce?)
  I think your date is really attractive. (Myślę, że dziewczyna, z którą jesteś umówiony, jest naprawdę atrakcyjna.)
 4. umówione spotkanie (np. ze znajomymi) [policzalny]
  I've got a date with my friends at the cinema on Monday night. (Mam spotkanie z przyjaciółmi w kinie w poniedziałkowy wieczór.)
  OK, so we have a date on Friday, right? (Dobrze, czyli mamy umówione spotkanie w piątek, tak?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opatrzyć datą [przechodni]
  Make sure you date the documents. (Pamiętaj o opatrzeniu tych dokumentów datą.)
  You have to date your application. (Musisz opatrzyć swoje podanie datą.)
 2. datować (oceniać wiek czegoś) [przechodni]
  My antique dealer dates the vase at 1850. (Mój handlarz antykami ocenia wiek tego wazonu na rok 1850.)
 3. stawać się staromodnym [nieprzechodni]
  I'm looking for a jacket which won't date quickly. (Szukam kurtki, która nie stanie się szybko niemodna.)
  This kind of heels will date soon. (Ten rodzaj obcasów wkrótce stanie się niemodny.)
 4. spotykać się (na randki), randkować  AmE [przechodni/nieprzechodni]
  She dates occasionally and always with a wrong guy. (Ona spotyka się na randki okazjonalnie i zawsze z niewłaściwym facetem.)
  All the guys at her work kept trying to date her. (Wszyscy faceci z jej pracy próbowali się z nią umówić.)
  They had been dating for five years before they got married. (Spotykali się przez pięć lat zanim się pobrali.)
 5. postarzać (np. ubrania, makijaż) [przechodni]
  I think this make-up dates you. (Myślę, że ten makijaż cię postarza.)
  I need a haircut that would date me. (Potrzebuję fryzury, która by mnie postarzyła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.