Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"staroświecki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "staroświecki" po polsku

staroświecki

obrazek do "old-fashioned" po polsku
przymiotnik
 1. old-fashioned **
  • staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
   He peered at her over his old-fashioned spectacles. (On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.)
   But I still do things the old-fashioned way. (Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.)
   That's an old-fashioned idea of yours. (To jest twoje staromodne wyobrażenie.)
 2. dated
  • staromodny, staroświecki
   This sort of dress is rather dated now. (Ten rodzaj sukienki jest raczej staromodny.)
   link synonim: old-fashioned
 3. antiquated
 4. square , **** , sq. (skrót)
  • staroświecki, nienowoczesny potocznie
   The house was decorated in a square fashion. (Dom był urządzony w staroświeckim stylu.)
   Mary always wears square clothes. (Mary zawsze nosi staroświeckie ubrania.)
 5. stuffy
 6. behind the times  
 7. fogyish  
 8. back-looking
 9. of the old school , from the old school
 10. moss-grown  
 11. fuddy-duddy potocznie, przestarzale
 12. horse-and-buggy    AmE potocznie
 13. fusty   potocznie
idiom
 1. shoe-leather
 2. out of the ark
rzeczownik
 1. mossback

Powiązane zwroty — "staroświecki"

idiom
przysłówek
Zobacz także: staroświeckość

"staroświecki" — Słownik kolokacji angielskich

behind the times kolokacja
 1. behind przyimek + time rzeczownik = staroświecki
  Zwykła kolokacja

  Most are already behind the times by the time you buy them.

  Podobne kolokacje: