TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wyniosły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyniosły" po polsku

wyniosły

przymiotnik
 1. superior **  
  I don't like her because she's superior and big-headed. (Nie lubię jej, bo jest wyniosła i zarozumiała.)
  My brother is so superior, he doesn't respect others. (Mój brat jest taki wyniosły, nie szanuje innych.)
 2. lofty
  • wyniosły, dumny
   She was a lofty princess. (Ona była wyniosłą księżniczką.)
 3. stuffy
 4. haughty
  • butny, dumny, hardy, wyniosły
   People find that man haughty and impolite. (Ludzie uważają tego mężczyznę za wyniosłego i niemiłego.)
 5. consequential
  • wyniosły (określenie pejoratywne)
 6. ponderous
 7. supercilious
 8. bigsie , także: bigsey , także: bigsy
 9. cobbing
 10. fastuous
 11. overweening
 12. toplofty
 13. fancy-pants
 14. paughty  
 15. high-riding
 16. dorty ScoE
 17. boojie AmE slang
 18. bawty
czasownik
 1. total ****
  • wynosić (łącznie, ogółem), sięgać [przechodni]
   The number of people watching yesterday's programme totalled one million. (Liczba osób oglądających wczorajszy program sięgnęła jednego miliona.)
   The cost of the renovation will total 20 thousand pounds. (Koszt remontu sięgnie 20 tysięcy funtów.)
 2. extol oficjalnie
 3. bring *****
phrasal verb
 1. come to something *****
phrasal verb
 1. amount to something *
  • wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś
   to be equal to
   Costs amount to $1.5 million. (Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów.)
   The example shows that yearly spendings amount to £2 million. (Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.)
 2. put something out , także: put out something **
phrasal verb
 1. move out *  
  I have to move out of this city. (Muszę wynieść się z tego miasta.)
  She told me to move out. (Ona kazała mi się wynieść.)
 2. clear off , clear out
phrasal verb
 1. shove off