ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"wyniosły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyniosły" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyniosły

przymiotnik
 1. superior **  
  I don't like her because she's superior and big-headed. (Nie lubię jej, bo jest wyniosła i zarozumiała.)
  My brother is so superior, he doesn't respect others. (Mój brat jest taki wyniosły, nie szanuje innych.)
 2. lofty
  • wyniosły, dumny
   She was a lofty princess. (Ona była wyniosłą księżniczką.)
 3. stuffy
 4. haughty
  • butny, dumny, hardy, wyniosły
   People find that man haughty and impolite. (Ludzie uważają tego mężczyznę za wyniosłego i niemiłego.)
 5. consequential
  • wyniosły (określenie pejoratywne)
 6. ponderous
 7. supercilious
 8. cobbing
 9. fastuous
 10. overweening
 11. toplofty
 12. paughty  
 13. high-riding
 14. dorty
 15. bawty
czasownik
 1. total ****
  • wynosić, sięgać [TRANSITIVE]
   The number of people watching yesterday's programme totalled one million. (Liczba osób oglądających wczorajszy program sięgnęła jednego miliona.)
   The cost of the renovation will total 20 thousand pounds. (Koszt remontu sięgnie 20 tysięcy funtów.)
 2. extol
phrasal verb
 1. come to something *****
phrasal verb
 1. amount to something *
  • wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś
   to be equal to
   Costs amount to $1.5 million. (Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów.)
   The example shows that yearly spendings amount to £2 million. (Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.)
 2. put something out , także: put out something **
phrasal verb
 1. move out *  
  I have to move out of this city. (Muszę wynieść się z tego miasta.)
  She told me to move out. (Ona kazała mi się wynieść.)
 2. clear off , clear out
phrasal verb
 1. shove off