"wynieść coś z czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynieść coś z czegoś" po polsku

wynieść coś z czegoś

phrasal verb
  1. get something out of something
    • cieszyć się z czegoś, wynieść coś z czegoś (np. nowe doświadczenia z podróży)
      Your children will get a lot of fun out of this trip. (Twoje dzieci będą się bardzo cieszyć z tej wycieczki.)
      He didn't get much out of that course. (On niewiele wyniósł z tamtych zajęć.)

powered by  eTutor logo