PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"niedzisiejszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niedzisiejszy" po polsku

niedzisiejszy

obrazek do "old-fashioned" po polsku
przymiotnik
 1. old-fashioned **
  • staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
   He peered at her over his old-fashioned spectacles. (On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.)
   But I still do things the old-fashioned way. (Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.)
   That's an old-fashioned idea of yours. (To jest twoje staromodne wyobrażenie.)
 2. day-old