przedawniony, staromodny

out-of-date, out of date

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor