"story idea" — Słownik kolokacji angielskich

story idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysł historii
  1. story rzeczownik + idea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And I hope you're doing some thinking about story ideas."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo