"business idea" — Słownik kolokacji angielskich

business idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysł handlowy
  1. business rzeczownik + idea rzeczownik
    Silna kolokacja

    For some, coming up with the business idea is the easy part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo