"design idea" — Słownik kolokacji angielskich

design idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysł projektowy
  1. design rzeczownik + idea rzeczownik
    Silna kolokacja

    The less time you invest in these design ideas the better, because you'll need to change them based on the test results.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo