"bad idea" — Słownik kolokacji angielskich

bad idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły pomysł
  1. bad przymiotnik + idea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps a war would not be such a bad idea after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo