Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"drawn tight" — Słownik kolokacji angielskich

drawn tight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany mocno
  1. draw czasownik + tight przysłówek
    Silna kolokacja

    He seemed to have been drawn even tighter than usual.