ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drawn tight" — Słownik kolokacji angielskich

drawn tight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany mocno
  1. draw czasownik + tight przysłówek
    Silna kolokacja

    He seemed to have been drawn even tighter than usual.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo