"detonacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "detonacja" po polsku

detonacja

rzeczownik
 1. explosion **
  • detonacja (np. ładunku wybuchowego na poligonie) [policzalny lub niepoliczalny]
   The bomb's explosion was controlled by the sappers. (Detonacja bomby była pod kontrolą saperów.)
   The explosion of the mine was so unexpected that the soldiers didn't know what to do. (Detonacja miny była tak nieoczekiwana, że żołnierze nie wiedzieli co robić.)
 2. detonation
 3. fulmination

powered by  eTutor logo