"small explosion" — Słownik kolokacji angielskich

small explosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały wybuch
  1. small przymiotnik + explosion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Looking behind him, he saw several small explosions light up.

powered by  eTutor logo