"large explosion" — Słownik kolokacji angielskich

large explosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży wybuch
  1. large przymiotnik + explosion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Following a large explosion, David is suddenly back in his bed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo