"ogromny wybuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogromny wybuch" po polsku

"ogromny wybuch" — Słownik kolokacji angielskich

huge explosion kolokacja
  1. huge przymiotnik + explosion rzeczownik = ogromny wybuch
    Bardzo silna kolokacja

    Then four hours later you appeared followed by a huge explosion!

enormous explosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromny wybuch
  1. enormous przymiotnik + explosion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    According to this theory, the universe originated in an enormous explosion.

powered by  eTutor logo