"hear gunfire" — Słownik kolokacji angielskich

hear gunfire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz strzelanina
  1. hear czasownik + gunfire rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He heard gunfire and knew the conflict was still in progress.

    Podobne kolokacje: