MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. keep hearing = trzymaj słuch keep hearing
3. start hearing = początek słuch start hearing
4. seem to hear = wydawaj się słyszeć seem to hear
5. go to hear = idź do słyszeć go to hear
6. begin to hear = zacznij słyszeć begin to hear
8. come to hear = przyjdź słyszeć come to hear
9. fail to hear = nie potraf słyszeć fail to hear
10. stop hearing = słuch zatrzymania stop hearing
11. enable to hear = umożliw słyszenie enable to hear
12. continue to hear = kontynuuj słyszenie continue to hear
13. seem to have heard = wydawaj się znać ze słyszenia seem to have heard
14. start to hear = zacznij słyszeć start to hear
15. heard of happening = słyszeć o zdarzaniu się heard of happening
(3) report, describe, grieve
Kolokacji: 3
(4) strain, try, use, struggle
Kolokacji: 4
(8) love, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(10) pretend, speak, say
Kolokacji: 3
(11) miss, avoid
Kolokacji: 2
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.