BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. heard before = słyszany wcześniej heard before
2. barely hear = ledwie słysz barely hear
3. hardly hear = ledwie słysz hardly hear
5. actually hear = faktycznie słysz actually hear
6. clearly heard = najwyraźniej słyszeć clearly heard
7. once hear = kiedyś słysz once hear
9. hear later = słysz później hear later
12. finally hear = w końcu słysz finally hear
14. heard away = słyszany daleko heard away
15. no longer hear = już nie słysz no longer hear
16. heard earlier = słyszany wcześniej heard earlier
17. heard correctly = słyszany poprawnie heard correctly
18. commonly heard = powszechnie słyszeć commonly heard
19. hear as well = słysz też hear as well
20. heard regularly = słyszany regularnie heard regularly
21. occasionally hear = od czasu do czasu słysz occasionally hear
22. hear directly = słysz bezpośrednio hear directly
24. better hear = lepiej słysz better hear
25. plainly hear = najwyraźniej słysz plainly hear
26. practically hear = praktycznie słysz practically hear

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.