MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. hear from = dostań wiadomość hear from
3. heard above = słyszany wyżej heard above
4. heard throughout = słyszany przez cały czas heard throughout
5. hear over = słyszeć ponad hear over
6. heard before = słyszany wcześniej heard before
7. heard of = słyszany heard of
8. hear around = słysz wokół hear around
9. hear outside = słysz na zewnątrz hear outside
10. hear on = słyszeć na hear on
12. heard during = słyszany podczas heard during
13. heard in = słyszany w heard in
14. hear behind = słysz z tyłu hear behind
15. hear across = słysz wszerz hear across
16. heard until = słyszany do czasu gdy heard until
17. heard since = słyszany od tej pory heard since
18. hear at = słyszeć przy hear at
19. hear by = słyszeć przez hear by
20. hear that = usłyszeć, że hear that
21. hear without = słysz na zewnątrz hear without
22. hear within = słysz wewnątrz hear within
23. hear among = słyszeć wśród hear among
24. hear beyond = słysz dalej hear beyond
25. hear for = słyszeć dla hear for
26. hear after = słysz potem hear after
27. hear against = słyszeć przeciwko hear against
28. hear under = słysz poniżej hear under
29. hear with = słyszeć z hear with
30. hear out = wysłuchaj hear out
31. hear into = słyszeć do hear into
32. hear to = słyszeć aby hear to
33. hear inside = słysz do środka hear inside
34. hear upon = słyszeć na hear upon
36. hear except = słyszeć tyle że hear except
37. hear down = słysz w dół hear down
38. hear beneath = słysz poniżej hear beneath
39. hear out of = wysłuchiwać z hear out of
40. hear below = słysz poniżej hear below
41. hear along = słysz wzdłuż hear along
42. hear up = słysz w górę hear up
43. hear beside = słyszeć obok hear beside
44. heard near = słyszany blisko heard near
45. hear between = słysz pośrodku hear between
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.