ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear beyond" — Słownik kolokacji angielskich

hear beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz dalej
  1. hear czasownik + beyond przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We could hear big things moving behind us, beyond the trees.

    Podobne kolokacje: