"heard along" — Słownik kolokacji angielskich

heard along kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear along
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany wzdłuż
  1. hear czasownik + along przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    One was a noise that he heard along the drive.

    Podobne kolokacje: