"hear above" — Słownik kolokacji angielskich

hear above kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard above
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz wyżej
  1. hear czasownik + above przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She heard a voice above her, but could not make out the words.

    Podobne kolokacje: