ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear near" — Słownik kolokacji angielskich

hear near kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz blisko
  1. hear czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She started to turn, then heard something move near the front of the truck.

    Podobne kolokacje: