"heard throughout" — Słownik kolokacji angielskich

heard throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany przez cały czas
  1. hear czasownik + throughout przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The language can be heard on the streets throughout town.

    Podobne kolokacje: