"hear in" — Słownik kolokacji angielskich

hear in kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć w
  1. hear czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    His friends have not heard from him in more than a year.

    Podobne kolokacje: