"heard in" — Słownik kolokacji angielskich

heard in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany w
  1. hear czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His friends have not heard from him in more than a year.

    Podobne kolokacje: