"hear within" — Słownik kolokacji angielskich

hear within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz wewnątrz
  1. hear czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I was told I'd hear from them within a few days.

    Podobne kolokacje: