ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear down" — Słownik kolokacji angielskich

hear down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz w dół
  1. hear czasownik + down przyimek
    Zwykła kolokacja

    He heard footsteps down the hall, and moved inside, quickly, closing the door behind him.

    Podobne kolokacje: