"heard over" — Słownik kolokacji angielskich

heard over kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany ponad
  1. hear czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He could hear those even over the music in his head.

    Podobne kolokacje: