"heard with" — Słownik kolokacji angielskich

heard with kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany z
  1. hear czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    And they will not be heard with the academic word.

    Podobne kolokacje: