"heard on" — Słownik kolokacji angielskich

heard on kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszany na
  1. hear czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    He heard a sound on the other side of the door.

    Podobne kolokacje: