"hear throughout" — Słownik kolokacji angielskich

hear throughout kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard throughout
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz przez cały czas
  1. hear czasownik + throughout przyimek
    Zwykła kolokacja

    The language can be heard on the streets throughout town.

    Podobne kolokacje: