"hear for" — Słownik kolokacji angielskich

hear for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć dla
  1. hear czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    The kind of music she had not heard for a long time.

    Podobne kolokacje: