"hear since" — Słownik kolokacji angielskich

hear since kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard since
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz od tej pory
  1. hear czasownik + since przyimek
    Luźna kolokacja

    The voice on the other end was one she had not heard in 25 years, since high school.

    Podobne kolokacje: