ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. hear beside = słyszeć obok hear beside
2. heard near = słyszany blisko heard near
3. hear between = słysz pośrodku hear between
4. hear off = słyszeć daleko hear off
5. hear amid = słyszeć wśród hear amid
6. hear despite = słyszeć pomimo hear despite
7. heard via = słyszany przez heard via
8. hear till = usłysz kasa sklepowa hear till
9. hear past = usłysz przeszłość hear past
10. hear toward = słyszeć w kierunku hear toward
11. hear amongst = słyszeć wśród hear amongst
12. heard aboard = słyszany na pokładzie heard aboard
13. hear close to = słyszeć blisko aby hear close to
14. hear while = słyszeć podczas gdy hear while
15. hear regarding = słyszeć w związku z hear regarding
16. hear amidst = słyszeć wśród hear amidst
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.