"hear shrieks" — Słownik kolokacji angielskich

hear shrieks kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the shriek
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wrzaski
  1. hear czasownik + shriek rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He could hear the shriek of another Navy plane, coming in low.

    Podobne kolokacje: