NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear the shriek" — Słownik kolokacji angielskich

hear the shriek kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wrzask
  1. hear czasownik + shriek rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could hear the shriek of another Navy plane, coming in low.

    Podobne kolokacje: