KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"hear the thunder" — Słownik kolokacji angielskich

hear the thunder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz grzmot
  1. hear czasownik + thunder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By the way, no one else heard the thunder at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo