ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear thunder" — Słownik kolokacji angielskich

hear thunder kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the thunder
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz grzmot
  1. hear czasownik + thunder rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By the way, no one else heard the thunder at all.

    Podobne kolokacje: