"hear one's scream" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's scream kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the screams
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś krzyk
  1. hear czasownik + scream rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I could hear their screams even as you had your way with me.

    Podobne kolokacje: